Warsztat Strategiczny (misja, wizja, wartości firmy, domeny działania)

 

Celem warsztatu jest opracowanie lub redefinicja kluczowych dla zarządzania firmą komponentów w postaci:

- misja i wizja firmy,

- wartości firmy,

- domeny działania,
- ambicje rynkowe,

oraz przełożenie je na praktyczne plany działania.

Wypracowanie powyższych elementów prowadzimy w formie warsztatowej. Wszystkie wypracowane elementy są zapisywane i przekazywane Zamawiającemu. Trzeba pamiętać, że naszą rolą jest moderowanie pracy podczas warsztatu, dzielenie się doświadczeniami. Wynik warsztatu zawsze będzie zależał od jego uczestników.


W pracy nad wartościami firmy nie tylko je nazywamy, ale również definiujemy. Definiowanie odbywa się między innymi poprzez opisanie konkretnych zachowań w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki temu uzyskujemy dobry materiał wyjściowych np. do:

  • prostego wytłumaczenia pracownikom na czym polegają wartości, którymi się kierujemy w firmie,
  • dalszych prac nad systemami wspierającymi zarządzanie, np. oceny okresowe, model kompetencji,
  • opisywania jakościowych wskaźników efektywności (KPI).

W dalszej części warsztatu pracujemy również nad domenami działania. Wykorzystujemy tutaj elementy pojęciowe stosowane w Zrównoważonej Karcie Wyników (BSC). Dzięki temu mamy pewność, że określają domeny, zawsze odniesiemy się do kluczowych obszarów funkcjonowania firmy, którymi są:

  • klienci,
  • procesy wewnętrze,
  • rozwój,
  • zasoby.
Również i w tym przypadku operacjonalizujemy wypracowane określenia. Przekładamy je bowiem wraz z uczestnikami warsztatu na konkretne wskazówki dotyczące działań, procesów, systemów i zachowań, które mają prowadzić do osiągania zakładanych wyników i efektywności funkcjonowania ludzi i ich organizacji.

Ostatnim elementem pracy jest określenie ambicji rynkowych firmy. Zwykle opracowujemy je uwzględniając perspektywy funkcjonowania firmy w relacji z kooperantami, dostawcami i odbiorcami. Uwzględniamy tutaj oczywiście wypracowane wcześniej elementy wizji, wartości i domen. Dzięki temu ambicje rynkowe stają się realne i łatwe do wytłumaczenia pracownikom.Niezależnie od tego, są podstawą do dalszych ewentualnych prac nad zbudowaniem rozwiązań systemowych, które będą wspierać ich realizację (np. opisy procesów, strategia marketingowa, strategia sprzedaży, planowanie finansowe, system wynagrodzeń, premii, itp.).


Wypracowane rozwiązania stanowić mogą doskonały punkt wyjścia do przeprowadzenia badania efektywności ludzi i organizacji firmy w oparciu o model HPI.
Połączenie tych dwóch elementów (warsztat strategiczny i badanie) dadzą świetną podstawę do przemyślanych i logicznych działań na etapie budowania konkretnych
rozwiązań systemowych wspierających zarządzanie ludźmi i organizacją.

Warto również sprawdzić, czy obecna kultura organizacyjna pasuje i wspiera realizację rozwiązań wypracowanych podczas warsztatu strategicznego. Zbadanie tego aspektu możliwe jest w oparciu o badanie kultury organizacyjnej (OCAI).
Więcej o kulturze organizacyjnej można również przeczytać na naszym blogu.


Masz pytania? Po prostu napisz do nas!