Rozwiązania systemowe (opis stanowisk, wynagrodzenia, kompetencje, oceny)

  • Oferujemy wsparcie w projektowaniu oraz wdrożeniu narzędzi i procedur HRM, które realnie pomagają w zarządzaniu ludźmi i organizacją na każdym z etapów ich rozwoju.
  • Mamy wiedzę i doświadczenia w tworzeniu rozwiązań zapewniających efekt synergii. Nie tylko je projektujemy, ale dzielimy się wiedzą, jak je samodzielnie stosować i modyfikować w przyszłości. Dlatego preferujemy działanie we współpracy z zespołem projektowym Zleceniodawcy.
  • Zapewniamy procesowe spojrzenie na funkcjonalności projektowanych systemów. Ich specyfikę i powiązania wyjaśniamy również w naszym słowniku.


Struktury organizacyjne

 

Bezstronnie i obiektywnie zdiagnozujemy obecną strukturę i zaproponujemy jej optymalizację. Uwzględniamy przy tym strategię działania firmy, jak również: efektywność pracowników, komunikację oraz elastyczność działania. W tego typu projektach pracujemy w oparciu o badanie HPI,  analizę dokumentacji oraz wywiady z pracownikami różnych szczebli zarządzania w firmie.

 

Modele kompetencji

Modele kompetencji opracowujemy w taki sposób, aby były one możliwe do zastosowania w różnych obszarach zarządzania pracownikami. Budujemy zestawy kompetencji ogólnofirmowych, specjalistycznych jak i społecznych. Dzięki wypracowanym i opisanym skalom, są one zrozumiałe i praktyczne w zastosowaniu. Ich późniejsze stosowanie w praktyce nie wymaga od pracowników posiadania specjalistycznej wiedzy.


Opisy stanowisk pracy

Tworząc opisy stanowisk, przekazujemy nie tylko gotowe arkusze, ale również wszystkie niezbędne narzędzia do ich samodzielnej modyfikacji przez firmę. Tworzymy unikalne "hasłowniki", dzięki którym nawet osoby bez doświadczenia mogą przygotować lub modyfikować opisy stanowisk pracy.


Ścieżki kariery

 

Tworzymy elastyczne rozwiązania. Uwzględniamy elementy rozwoju pracownika oparte o: kompetencje, strukturę, doświadczenia, osiągnięcia oraz role w organizacji. Ścieżki kariery zawsze tworzymy przy udziale zespołu, dzięki czemu powstają konkretne rozwiązania oraz następuję transfer know-how.


Oceny okresowe pracowników

Opracowując system ocen okresowych dostarczamy nie tylko narzędzia, ale również wspieramy jego wdrożenie (szkolenia również dla ocenianych). Skale ocen zawsze dostosowujemy do specyfiki i kultury organizacyjnej firmy. Tworzymy  kompetencyjne oraz ilościowe kryteria ocen.

Zarządzanie Przez Cele (MBO)

 

Proponujemy rozwiązania obejmujące MBO wszystkich pracowników. Tworzymy zestawy wskaźników, dostosowanych do specyfiki firmy jak i poszczególnych działów lub grup stanowisk. Dostarczamy również procedury i narzędzia pozwalające na przemyślane i klarowne określanie, monitorowanie i rozliczanie postawionych celów.


Wynagrodzenia zasadnicze i zmienne

Opracowujemy zarówno systemy wynagrodzeń zasadniczych jak i zmiennych. Taryfikatory wynagrodzeń zasadniczych zawsze opieramy o wartościowanie stanowisk pracy. W przypadku wynagrodzeń zmiennych, pomagamy wypracować zarówno reguły premiowania, jak również pakiety benefitów. Naszym wyróżnikiem jest także opracowywanie reguł podwyżek, czyli ważnego elementu późniejszego zarządzania wynagrodzeniami.

 

Opis procesów i procedur

 

Opisanie procesów i procedur w firmie pozwala na zachowanie jakości i powtarzalności najważniejszych operacji i czynności. Dzięki sprawdzonemu w praktyce schematowi postępowania, tworzymy jasne dla użytkowników opisy. Zawierają one informacje nie tylko o tym, co i jak ma być zrobione, ale również kto to robi, po co i z jakim efektem. 

Elementem naszego działania jest tutaj również dzielenie się wiedzą. W razie potrzeby, pozwala to na samodzielne opracowywanie lub korygowanie opisów procedur i procesów w przyszłości.


Masz pytania? Po prostu napisz do nas!