Test Efektywności Sprzedażowej (TES)

Proponowane narzędzie jest odpowiedzą na dwa kluczowe pytania, przed którymi staje każda firma, w kontekście potrzeby planowania i oceny skuteczności potrzeb rozwojowych pracowników sprzedaży:

 1. Jak skutecznie i obiektywnie odnieść się do zachowań , postaw i umiejętności, które są oczekiwane od pracowników sprzedaży?
 2. Jak zwiększyć trafność procesu rozwoju umiejętności sprzedażowych z punktu widzenia ich wdrożenia w codzienną pracę?

Możliwość wykorzystania unikalnego narzędzia w postaci Testu Efektywności Sprzedażowej (TES), realnie pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania. Za pomocą testu, badaniu podlegają bowiem nie kompetencje ogólne, ale nawiązujące do konkretnych faz procesu sprzedaży.

tesjpg

Dlaczego warto zastosować TES?

 • Test pozwala przewidywać, jaką skuteczność sprzedażową osiągną badane osoby – TES posiada wysoką trafność prognostyczną potwierdzoną analizami statystycznymi w grupie blisko 1400 handlowców. Oznacza to, że wyniki, które uzyskują badane osoby,  w teście ściśle wiążą się z jakością ich pracy, np. liczbą klientów pod ich opieką, prowizją od sprzedaży czy nawet liczbą godzin spędzonych tygodniowo w pracy.
 • Bada rzeczy, których inne metody nie potrafią badać – TES bada pod kątem kompetencji, które trudno ocenić w inny sposób, np. podczas wywiadu czy przy użyciu kwestionariusza osobowości. Tym samym dostarcza unikatowych informacji na temat realnie prezentowanych i wykorzystywanych postaw i zachowań, a nie wiedzy deklaratywnej.
 • Możliwość wyspecyfikowania pracowników manipulujących – test opiera się o koncepcję tzw. Inteligencji Praktycznej, stanowiący ważny element Triarchicznej Teorii Inteligencji Sternberga i Wagnera (1989, 2001). Jej kluczowym aspektem jest tzw. wiedza utajona pozwalająca rozwiązywać praktyczne problemy w ścisłe określonej dziedzinie życia; wiedza która jednak można zdobyć tylko w toku osobistych doświadczeń. Mówiąc kolokwialnie, to osobiste know-how, które pozwala danej osobie być skutecznym w radzeniu sobie z problemami określonej natury – w tym przypadku sprzedażowymi. TES jest zatem miarą praktycznej efektywności w dziedzinie sprzedaży. Testu nie da się wypełnić poprawnie kierując się chęcią np. przypodobania się, projekcją, wiedzą książkową, itp.
 • Zakres badanych kompetencji koresponduje z zachowaniami preferowanymi w procesie sprzedaży- test zawiera zatem odniesienia do postulowanych zachowań i umiejętności wynikających z procesu.


Nurtują Cię pytania...?

 • Jakie korzyści daje wykorzystanie wyników badania?
 • Jakie są etapy procesu badania?
 • Jak zbudowany jest test?
 • Dlaczego wyniki testu są wiarygodne?
 • Jakich informacji dostarczy TES?

 • Kto korzystał już z testu?