Badanie efektywności ludzi i organizacji w oparciu o model Human Performance Improvement (HPI)

Badanie ma na celu obiektywną i relatywnie szybką diagnozę efektywności ludzi i organizacji. Dzięki temu możliwe jest określenie, co wspiera, a co przeszkadza w dobrym funkcjonowaniu zespołów i organizacji firmy. 

Badanie opiera się na sprawdzonym w praktyce modelu HPI (tutaj więcej informacji o naszym badaniu) i pozwala zebrać dane dotyczące sześciu kluczowych obszarów:

Badanie realizujemy anonimowo.  Może ono być przeprowadzone zdalnie (wymagany dostęp do sieci internetowej) lub w oparciu o metodę kwestionariuszową (papier-ołówek).
Badaniem zwykle obejmujemy nie mniej niż 60% pracowników, co pozwala na uzyskanie wiarygodnych danych.
Służymy również pomocą w przyprowadzeniu kampanii informacyjnej wśród pracowników przed rozpoczęciem badania.


Wyniki badania są prezentowane zarówno w formie raportu jak spotkania bezpośredniego.

Rekomendujemy, aby badanie uzupełnić warsztatem strategicznym. Jego wyniki mogą stanowić doskonałą podstawę do zweryfikowania ewentualnych planów i harmonogramów działań zmierzających do podniesienia efektywności pracowników i organizacji firmy.


 

Chcesz zamówić badanie?


Masz pytania? Po prostu napisz do nas!