Zwolnienia grupowe - kryteria jakościowe i społeczne

To ostatni wpis dotyczący zwolnień grupowych w kontekście sposobów wyboru pracowników do zwolnienia. W tym wątku skupiam się jednak na kryteriach o charakterze jakościowym, choć przede wszystkim społecznym.
Poniżej zaprezentowano trzy kluczowe kryteria oraz próbę oznaczenia ich przydatności w omawianym procesie. 

Pomijanie w zwolnieniach osób przed emeryturą [****]

Przyjęcie takiej reguły podyktowane jest założeniem, że osoby takie nie będą miały możliwości znalezienie zatrudnienia z powodu swojego wieku. Z praktycznego punktu widzenia istotne jest, aby przyjęcie takiego kryterium było jak najlepiej zdefiniowane. Chodzi tutaj o to, aby jasno określić co należy rozumieć pod pojęciem „tuż przed emeryturą”. Kryterium takie najlepiej określić w latach uwzględniając przy tym ograniczenia wynikające z przepisów prawa. Warto również podkreślić, że możliwe jest w przypadku takich osób rozważenie alternatywnego podejścia – pomoc w przejściu na wcześniejszą emeryturę.

W przypadku zatrudnienia dwóch osób z rodziny, zwalniania jest tylko jedna [***]

Działanie takie ma na celu zmniejszenie potencjalnych problemów w życiu pracowników. Istota działania kryterium polega na tym, aby w czasie gdy jeden członek rodziny poszukuje pracy, drugi nadal pracuje i zarabia pieniądze. Dochody rodziny w tym czasie na pewno są mniejsze, jednak nie jest ona w ogóle pozbawiona środków do życia. Odrębną kwestią pozostaje decyzja pracodawcy, którego z członków rodziny należy zwolnić. Wydaje się jednak, że w tym przypadku powinny głównie decydować kryteria z grupy ilościowej i jakościowej.

Pomijanie w zwolnieniach wdów i wdowców [**]

Główną przesłanką stosowania takiego kryterium jest fakt, że takie osoby zwykle pełnią w rodzinie role tzw. ”jedynego żywiciela”. Jest to szczególnie jaskrawy problem w przypadku, gdy wdowa lub wdowiec mają jednocześnie na utrzymaniu dzieci. Ze społecznego punktu widzenia przyjęcie takiego kryterium ze wszech miar jest godne pochwały. Sytuacja jednak zasadniczo się komplikuje, jeśli osoba taka spełnia inne kryteria, które wskazują, że np. z ekonomicznego punktu powinna być jednak zwolniona (np. zbyt niskie kwalifikacje, niskie oceny okresowe, itp.). Pojawić się zatem może dylemat etyczny – czy pomimo to ochronić taką osobę i jej nie zwalniać – tworząc precedens - czy też konsekwentnie stosować przyjęte reguły, tak jak wobec pozostałych pracowników typowanych do zwolnienia. 

Powyższe kryteria warto w każdym z przypadków stosować w powiązaniu z kryteriami ilościowymi/jakościowymi omówionymi w poprzednim wpisie. Obniżamy bowiem wówczas ryzyko podjęcia pochopnych decyzji, które przecież mogą rzutować na życie naszych pracowników oraz wizerunek firmy przez wiele lat.

___

Jak pokazały przykłady oraz omówienia, problem wyboru pracowników do zwolnień grupowych nie jest łatwy i stanowi duże wyzwanie, również o charakterze emocjonalnym. Dlatego warto do tego procesu przygotować się szczególnie dokładnie. Parafrazując bowiem znane powiedzenie "Dobrą firmę poznać nie tylko po tym jak zaczyna, ale jak kończy relację z pracownikiem".

blog comments powered by Disqus