Zarządzanie projektami w obszarze HRM

Wiele z projektów w obszarze HRM po prostu się nie udaje. Przyczyny tego zjawiska bywają złożone. Jednak można obniżyć ryzyko niepowodzenia mając wiedzę na temat sposobów profesjonalnego zarządzania projektami.
Dlatego właśnie miło nam będzie zarekomendować Państwu udział w szkoleniu warsztatowym pt. "Zarządzanie projektami w obszarze HRM".

Szczególnie rekomendowane dla:

 • osób chcących zacząć profesjonalnie zarządzać wdrożeniami projektów w obszarze HRM

Cele warsztatu

 • poznanie metod i narzędzi zarządzania projektami przydatnymi w obszarze HRM
 • przećwiczenie stosowania narzędzi zarządzania projektami
 • poznanie sposobów radzenia sobie w zarządzaniu projektami w wybranych przypadkach - (case study)

Plan ramowy

1. Zarządzanie projektem - wprowadzenie

 • Typy projektów i uwarunkowania ich realizacji
 • Najczęstsze przyczyny niepowodzeń i jak ich unikać

2. Wstępne planowanie projektu

 • Konspekt i jego składowe
 • Ustalanie hierarchii projektu
 • Analiza wykonalności

3. Planowanie szczegółowe

 • Fazy, zadania i czynności - jak określić i rozpisać
 • Metody szacowania czasu
 • Harmonogramowanie na przykładzie wykresu Gantta
 • Określanie ryzyk w projekcie i sposobów ich niwelowania
 • Szacowanie potrzebnych zasobów (w tym budżetowanie)

4. Realizacja projektu

 • Zadania kierownika projektu
 • Kamienie milowe, czyli kiedy i jak monitorować oraz oceniać wykonanie
 • Komunikacja w projekcie

5. Zakończenie projektu

 • Testowanie rozwiązań
 • Konieczne opracowania pisemne
 • Komunikacja i konieczne szkolenia na zakończenie projektu

6. Case study - na przykładzie wybranym przez uczestników

Zapraszamy do kontaktu!

blog comments powered by Disqus