Pozapłacowe metody motywacji - trzy inspiracje

Oczywiste jest, że bardzo dużo zależy od budżetu jakim dysponujemy na działania motywacyjne, ale i tak najważniejszy jest dobry pomysł. Obserwacje pokazują, że przy mniejszych budżetach szczególnego znaczenia nabiera pomysł na same reguły i zasady zdobywania nagrody. Opracowanie takich rozwiązań może bowiem samo w sobie wzbudzać więcej pozytywnych emocji niż wartość materialna nagrody, która jest do zdobycia. Okazuję się bowiem, że element zabawy lub zdrowej rywalizacji może być atrakcyjny dla pracowników. 

Prześledźmy zatem kilka różnych pomysłów motywacyjnych.

„Bingo”

Mechanizm działania opiera się tutaj na zasadach jakie obowiązują z grze Bingo, które adaptujemy do warunków firmy. Nagroda do zdobycia może być z góry ustalona i jawna. Można również ustalić i ogłosić tylko ogólne zasady doboru nagród, a jej konkretny rodzaj/nazwa w danej edycji „gry” pozostaje tajemnicą, co zwykle rodzi dodatkowy „dreszczyk emocji”. 

Udział w „grze” powinien być dobrowolny. Zasady „gry” polegają na tym, że zostaje upubliczniona karta do „gry”. Składa się ona z dowolnej ilości pól (np. 4 rzędy po 4 pola). W każdym polu zapisane jest określone zadanie do wykonania. Pracownik sam wybiera pola/zadania, które chce wykonać, a po jego wykonaniu otrzymuje potwierdzenie (np. podpis) przełożonego, że zadanie wykonał. Kluczem do „gry” jest jak najszybsze wykonanie tych zadań z karty, które graficznie ułożą się w linię. Kto zrobi to pierwszy — ten wygrywa (tak jak w Bingo). 

Tylko od inwencji przełożonego zależy ilość pól, rodzaj zadań oraz to, jakie linie dają zwycięstwo (pionowe, poziome, ukośne). Również on może decydować jak długo obowiązuje dana „karta do gry”.

„Balon za 10.000”

To rozwiązanie najlepiej sprawdzające się w przypadku działów produkcji lub sprzedaży, choć wydaje się, że nie stoi nic na przeszkodzie, aby adaptować je również na potrzeby innych działów. Zastosowanie tego narzędzia wymaga inwestycji w postaci kilkunastu dziecięcych balonów dmuchanych gazem lżejszym od powietrza oraz markera. Przełożony na każdym z balonów wypisuje określoną wartość (np.sprzedaży lub ilość produktów). Tak opisane balony są wpuszczone do danego pomieszczenia/biura i wiszą pod sufitem. Każdy z pracowników, który osiągnął daną wartość wypisaną na balonie, ma prawo na koniec dnia pracy przebić szpilką dany balon. Wariantem tego rozwiązania jest również rozpisanie na balonach określonych wartości np. na miesiąc czasu (np. 10 balonów, każdy opisany po 10.000 zł dla celu miesięcznego 100.000 zł lub sztuk). Każdy, kto zrealizuje wartość wypisana na balonie (lub kilku) ma prawo je przebić. Wszyscy mogą obserwować, jak z dnia na dzień/tydzień balonów ubywa.

Warto zwrócić uwagę, że jedyną nagrodą indywidualną jest tutaj prawo do przebicia balonu. Generalnie bowiem pomysł nakierowany jest na motywację grupową, związaną z faktem możliwości obserwowania zmniejszającej się z każdym dniem ilości baloników pod sufitem, które w praktyce pokazują przecież nic innego jak poziom realizacji celów postawionych przed danym zespołem.

"Specjalne" narzędzia pracy

Na wielu stanowiskach w firmie pracownik otrzymuje przypisane do niego narzędzia pracy. Zwykle wszyscy w danej grupie stanowisk otrzymują te same urządzenia. Z punktu widzenia motywacji można jednak rozważyć ciekawą koncepcję polegającą na tym, że po pełnieniu określonych wymagań (np. z wiązanych z osiągnięciem określonych wyników) pracownik może otrzymać dane narzędzie pracy, ale wybrane i skonfigurowane przez niego zgodnie ze swoimi potrzebami. I tak na przykład: W przypadku samochodu, można dać możliwość skonfigurowania przez pracownika dodatków (określając np. ich maksymalną wartość). To pracownik sam wybierze - czy ma to być świetny sprzęt audio, a może kamera cofania lub felgi aluminiowe. 

W przypadku komputera, jeśli do stanowiska jest przypisany komputer stacjonarny, można np. przydzielić pracownikowi laptopa o podwyższonych parametrach technicznych.

+++

Bez względu na to, jakie pomysły motywacyjne będziemy chcieli wdrożyć w życie, należy przede wszystkim poznać swoich pracowników z punktu widzenia ich potrzeb, wartości i zainteresowań — dzięki temu łatwiej będzie można dostosować do nich rozwiązania motywacyjne towarzyszące stawianiu, monitorowaniu i ocenie osiąganych przez nich wyników.

blog comments powered by Disqus