Pozapłacowa motywacja pracowników

Przełożeni często zapominają, że działania związane z motywowaniem , to nie tylko czas premii i ocen okresowych. Obowiązkiem menedżerów jest bowiem dbanie o tą sferę również na co dzień, poprzez różnego rodzaju z pozoru drobne, ale niezwykle skuteczne z praktycznego punktu widzenia metody motywowania.

Podejmowanie takich kroków jest o tyle ważne, że doskonale uzupełniają i wzmacniają one długofalowe działania motywacyjne. Stanowią również niezbędne uzupełnienie rozwiązań systemowych przyjętych w całej firmie. Pamiętać bowiem należy, że motywacyjne rozwiązania systemowe funkcjonujące w firmie nie mogą zastąpić działań w tej sferze podejmowanych przez bezpośrednich przełożonych.

Prześledźmy zatem wątek „motywowania na co dzień” z dwóch perspektyw: kluczowych zasad, które powinny stanowić podstawę działania menedżera w motywowaniu podwładnych oraz konkretnych propozycji pomysłów i rozwiązań w tej materii.ZASADA 1

To przełożony jest osobiście odpowiedzialny za motywowanie podwładnych a nie system funkcjonujący w firmie.

Żaden system motywacyjny funkcjonujący w skali firmy nie wyręczy menedżerów w ich indywidualnej pracy z podwładnymi. Systemowe rozwiązania z poziomu firmy - pomimo wielu swoich niezaprzeczalnych zalet - nie uwzględniają różnic w potrzebach i poziomie motywacji poszczególnych pracowników. Tylko bezpośredni przełożony jest w stanie je zidentyfikować i adekwatnie zareagować poprzez dobór odpowiedniego postępowania i technik motywacji.


ZASADA 2

Ludzie oczekują uznania za swoje indywidualne osiągnięcia i jest to dla nich czynnik motywujący.

Warto pamiętać, że płaca (w szerszym rozumieniu, system wynagrodzeń płacowych i pozapłacowych) jest tzw. czynnikiem higienicznym, warunkującym w gruncie rzeczy wykonywanie pracy zgodnie z określonymi standardami, w dodatku szybko dewaluującym się. Uznanie natomiast jest silnym czynnikiem motywującym ludzi do pracy wydajniejszej, zdecydowanie powyżej standardów. Potwierdzają to badania określające powody, dla których ludzie często decydują się na zmianę pracodawcy („nie byłem doceniany / moja praca nie była doceniana”) lub najbardziej oczekiwanych cech u swoich przełożonych („aby potrafił docenić moją pracę / moje osiągnięcia”). 

ZASADA 3

Narzędzia wspomagające motywowanie ludzi muszą być umiejętnie stosowane.

Stwierdzenie to być może wydaje banalne, jednak ma duże znaczenie w praktyce motywowania pracowników. Obserwacje praktyczne w wielu organizacjach pokazują bezrefleksyjne niestety stosowanie wciąż tych samych i relatywnie zdewaluowanych już rozwiązań. Powszechną praktyką jest np. to, że  pracownik w dowód uznania jedzie w nagrodę na wycieczkę Okazuje się jednak, że wyjazd jest grupowy - najczęściej z innymi pracownikami), w miejsce, które wszyscy już znają . Jedyna zaleta takiego rozwiązania to fakt, że jest to za darmo. Inne „klasyczne” rozwiązanie to wręczanie pracownikowi sprzętu RTV lub AGD, który jest mu po prostu niepotrzebny bo i tak ma w domu lepszy lub taki sam – (kolejna wieża HiFi, telewizor, pralka, itd.). Firmy wydają więc często niemałe sumy, po których nie pozostaje nic, poza dobrze wyglądającym raportem z realizacji budżetu i działań motywacyjnych.

blog comments powered by Disqus