Nowe (?) wyzwania dla menedżerów – podsumowanie raportu PwC „CEO Survey”

Ostatni z raportów PwC „CEO Surwey” pokazuje ciekawe trendy i przewidywania w zakresie zarządzania ludźmi. Jest kilka rzeczy, które mogą niepokoić. Warto zatem je poznać i przemyśleć.  Poniżej prezentuję ważniejsze wnioski. Dotyczą one również Polski.

„Grzechy” polskich szefów

 • Dominujące przyzwyczajenie do zarządzania "od ogółu do szczegółu" oraz jasno zdefiniowanych wytycznych dla organizacji. Nie ulegają one zmianom, nawet jeśli nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
 • Oczekiwanie od pracowników "siedzenie w biurze", jako wyznacznik realizacji zadań.
 • Brak elastycznego podejścia do wykonywania zadań przez pracowników.
 • Niewiele nowych działań nastawionych na  rozwijania kariery i motywowania. Stosowanie tych samych rozwiązań bez analizy ich skuteczności.
 • Dominujące zarządzanie metodą „kija i marchewki”.

Jednak liczą się ludzie i ich kompetencje

 • Co piąty prezes uznaje kapitał ludzki za jeden z najważniejszych obszarów do wzmocnienia w firmie, bo generuje, ich zdaniem, najwięcej szans rozwoju.
 • Wyraźna obawa, że niedobór kluczowych umiejętności osłabi potencjał rozwojowy, stabilność wzrostu i pozycję ich firm
 • Ponad 3/4 prezesów firm w Europie Środkowo-Wschodniej uważa, że największym zagrożeniem dla ich biznesów jest brak na rynku pracy kluczowych talentów, a więc deficyt odpowiednich pracowników.
 • Blisko 2/3 zarządzających uważa, że problemem jest pozyskanie pracowników z wymaganym poziomem inteligencji emocjonalnej, umiejętnością rozwiązywania problemów oraz zdolnościami adaptacyjnymi.

Brakuje liderów

 • 86 proc. zarządzających uważa za "dość trudne" lub "bardzo trudne" rekrutowanie osób z kompetencjami lidera.
 • Ponad 60 proc. szefów uważa, że nie potrafią pozyskać osób innowacyjnych i jednocześnie potrafiących budować relacje w zespole (również tym, którym mają zarządzać). 

Pokolenie Y jako wyzwanie zarządcze

 • Zarządzający firmami przyznają, że ich firmy nie radzą sobie z pozyskiwaniem i utrzymywaniem w pracy pokolenia millenialsów.
 • Millenialsi oczekują od pracodawcy m.in. pomocy w rozwoju (nie tylko kariery), otwartości na ich pomysły, elastyczności oraz odpowiednich warunków pracy, a wiele z firm nie potrafi tego zapewnić.
 • Dla pokolenia Y ważniejszy jest prestiż, zaangażowanie i poczucie misji niż pieniądze. Jednocześnie stosowane dotychczas modele zarządzania traktują te aspekty nieproporcjonalnie i wybiórczo.

Trudności w budowaniu pożądanej kultury organizacyjnej

 • Relacje w firmach często są nacechowanie niskim poziomem zaufania pomiędzy pracodawcą i pracownikiem.
 • Zbyt często panuje archaiczna mentalność zarządcza (tylko pracownik kontrolowany i widziany przez menedżera na swoim stanowisku pracy, pracuje)
 • Motywowanie pracowników realizowane głównie poprzez zwiększanie płac, a nie elastyczność i dawanie szans na rozwój.

Czy faktycznie te problemy i wyzwania spowodują zmiany w zarządzaniu ludźmi i postawach menedżerów? Miejmy nadzieję, że znajdziemy odpowiedź na to pytanie nie tylko w kolejnych raportach „CEO Survey”, ale również w swoim otoczeniu biznesowym.
Jeśli jednak już teraz ktoś chce sprawdzić, co przeszkadza, a co wspiera efektywność biznesu, może to sprawdzić w badaniu opartym o model HPI (tutaj więcej szczegółów).

Na podstawie: pwc.com, rp.pl, businessinsider.com.pl, kariera.pl

blog comments powered by Disqus